การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย

เจ้าของที่ดินในขณะนั้น Ma Rhob แล้วแบ่งแผนแบ่งออกเป็นสี่สิ่ง ในที่สุดพวกเขาก็ขายให้กับชวนในปี 2528 ที่ว่าการอำเภอ Sor Khor 1 ฉบับที่ 2 ระบุว่าที่ดินที่ปกคลุมอยู่ในหมู่ที่ 3 เป็นจุดที่ผู้มีส่วนได้เสียจะโต้แย้งอย่างหนัก หัวหน้าได้ทำการตรวจสอบพื้นดินผ่านภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เก่าแก่ที่สุดที่ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2510 เมื่อ 16 ปีก่อนที่จะมีการกำหนดอุทยาน

และได้รู้ว่าผืนดินในเวลานั้นไม่มีร่องรอยการใช้ที่ดินหรือการทำฟาร์มชี้ให้เห็นว่าเป็นป่า ดังนั้นเขาจึงแจ้งจังหวัดกระบี่ให้เพิกถอนการกระทำของ น.ส. อ่อนนุช 3 แยกต่างหาก แต่จังหวัดไม่ยอมทำเช่นนั้นจากนั้นเขาก็แจ้งแผนกของเขา – กรมป่าไม้ในเวลานั้นซึ่งภายหลังได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบคดี ต่อมาสรุปว่าการกระทำดังกล่าวจะผิดกฎหมายและแจ้งหัวหน้าให้ติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อเพิกถอนการกระทำดังกล่าว