ความสมดุลระหว่างการเก็บภาษี

เอเชียติดอยู่กับส่วนที่เหลือของโลกโดยส่วนใหญ่ของประเทศในภูมิภาคนี้อยู่ในอันดับ 3 ของดัชนีด้านล่างและไม่มีใครในด้านบน 10. รัฐบาลส่วนใหญ่ในเอเชียล้มเหลวในการปรับปรุงการใช้จ่ายด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมนโยบายแรงงาน สิทธิแรงงานและค่าจ้างขั้นต่ำและสิทธิสตรี Mustafa Talpur ซึ่งเป็นผู้นำด้านการไม่เท่าเทียมของ Oxfam

ในเอเชียกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าพม่าควรมีความสมดุลระหว่างการเก็บภาษีและการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อที่จะสามารถปิดช่องว่างระหว่างคนร่ำรวยและคนจนได้ พม่าพึ่งพาภาษีทางอ้อมที่ส่งผลเสียต่อคนยากจนมากขึ้นและสร้างความไม่เท่าเทียมกัน โดยจะรวบรวมรายได้รวมโดยรวมน้อยลงและใช้เงินน้อยลงในด้านการศึกษาสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมมากกว่าประเทศไทย