รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหาร

รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารเมื่อวันนี้ว่าได้ประกาศให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจนในกองทุนสงเคราะห์สวัสดิการประจวบว่าด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับรากหญ้าจำนวน 38.73 พันล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐจำนวน 14.5 ล้านคนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกันยายน ปี. การย้ายมาเพียงไม่กี่เดือนข้างหน้าของการเลือกตั้ง

ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับว่ารัฐบาลกำลังใช้งบประมาณของรัฐในการเพิ่มความนิยมหรือไม่ ข้อสงสัยดังกล่าวขยายขึ้นเพียงอย่างเดียวเนื่องจากสมาชิกบางคณะเข้าร่วมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกับแผนการประชานิยมที่สำคัญของรัฐบาลพม่า เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายประยุทธจันทร์ – โอ – ชาเมื่อวานนี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหากล่าวว่ารัฐบาลเพิ่งทำงานและเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละวัน