สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อันมีเสน่ห์

ในขณะที่ขนาดและประชากรของเซี่ยงไฮ้ 6,340 ตารางกิโลเมตรและมากกว่า 24 ล้านคน ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในประเทศจีนเป็นที่น่าประทับใจไม่มีอะไรเทียบได้กับความกล้าหาญทางการเงิน ด้วย GDP มากกว่า 3 ล้านล้านหยวน เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน ผู้อยู่อาศัยยังเป็นผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

โดยมียอดค้าปลีกรวม 1.1 พันล้านหยวน (164.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2017 ท่าเรือเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือตู้สินค้าที่คึกคักที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2010 โดยมีการจัดการมากกว่า 40 ล้าน TEUs (หน่วยเทียบเท่ายี่สิบฟุต) ต่อปี ในการเปรียบเทียบสิงคโปร์อันดับที่สองจัดการน้อยกว่าเจ็ดล้าน TEUs ในปี 2560
เซี่ยงไฮ้มีชื่อเสียงในด้านตึกระฟ้าแห่งอนาคตภาพยนตร์เรื่อง “Her” ได้ถูกถ่ายทำที่เซี่ยงไฮ้บางส่วนเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อันมีเสน่ห์ใน The Bund และ Yuyuan Garden