หวั่นยกเลิก’พาราควอต’กระทบอุตสาหกรรมน้ำตาล

นักวิชาการถกปมสารกำจัดวัชพืช ชี้หากยกเลิก “พาราควอต” อุตสาหกรรมส่งออกน้ำตาลเตรียมล่ม จ่อสูญ 3 แสนล้านและผู้บริโภคจำใจต้องซื้อราคาที่สูงขึ้นสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง จัดเสวนา “วิเคราะห์เศรษฐกิจเกษตร หากไร้พาราควอต ” เพื่อประเมินความเสียหายระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยเวทีเสวนาคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ซึ่งปัจจุบันราคาอ้อยตกต่ำอยู่แล้ว อาจสูญเสียทั้งต้นทุนและผลผลิตลดลง รวมถึงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสูญกว่า 300,000 ล้านบาท/ปี ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ มองว่า สารกำจัดวัชพืช”พาราควอต” มีความจำเป็นกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะผลผลิตจากอ้อย อาทิ น้ำตาลดิบ ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หากยกเลิก”พาราควอต”จะมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ เพราะเมื่อต้นน้ำเกษตรกรแบกรับภาระต้นทุน ทำให้ขาดแคลนพืชผลการเกษตรป้อนเข้าโรงงาน ท้ายสุดแล้วปลายน้ำคือ การผลิตและแปรรูป ผู้บริโภคจำต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขณะที่ ดร.บรรพต ด้วงชนะ นักวิชาการด้านอ้อยและน้ำตาล กลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง เห็นว่า วัชพืชเป็นปัญหาสำคัญของอ้อย แม้ดินและน้ำดีเพียงใด ถ้ากำจัดวัชพืชไม่ทันเวลา ก็ไม่ต้องหวังว่าอ้อยจะได้ผลผลิตดี โดยเฉพาะช่วงเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มงอกไปจนถึงระยะย่างปล้อง อายุ 4-5 เดือน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและมีวัชพืชขึ้นมาก ชาวไร่อ้อยไม่สามารถกำจัดวัชพืชด้วยการถาก หรือใช้เครื่องจักรและสารกำจัดวัชพืชอื่นได้ ดังนั้น ”พาราควอต “จึงเป็นคุณสมบัติพิเศษเพียงตัวเดียว ที่กำจัดวัชพืชในช่วงฝนตกชุกได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews