ออกใบอนุญาตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งเอเซียในปลายปีนี้ที่สำนักงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะออกใบอนุญาตภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการด้านบน

ประเทศต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเล่นที่เท่าเทียมกับผู้เล่นทุกคนในสาขาเนื้อหาดิจิทัล เลขาธิการกสทช. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดการสัมมนาวิชาการสองวันเรื่อง Converging Technologies & Disruptive Communications-Moving Forward ซึ่งจัดโดยสำนักงานกสทช.