เส้นขอบฟ้าของกรุงบูดาเปสต์

เขตปราสาท ยังเป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งทำไมไม่กำหนดให้ทั้งเมืองเป็นมรดกโลกจึงเป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้าของกรุงบูดาเปสต์แม้ว่าจะไม่มีปราสาทใด ๆ แต่พระราชวังซึ่งครองส่วนท้ายทางตอนใต้ก็งดงาม ที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ตั้งแต่ปีพศ. 13 ถึงปลายระบอบกษัตริย์ฮังการีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มันถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยการล้อมและสงครามมากมาย

ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บูดาเปสต์หอศิลป์แห่งชาติฮังการีและห้องสมุดแห่งชาติSzéchenyi เช่นเดียวกับสะพานSzéchenyiพระราชวังจะมีมนต์ขลังเป็นพิเศษทุกเย็นเมื่อเปิดสวิตช์ไฟ